Integritetspolicy för Improverket

1. Inledning

  • Välkommen till Improverkets integritetspolicy. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och besöker vår webbplats.

 

2. Vilka uppgifter samlar vi in?

  • Improverket samlar in olika typer av personuppgifter som kan inkludera namn, kontaktuppgifter, användardata och eventuell annan relevant information som är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster.

 

3. Varför samlar vi in dina uppgifter?

  • Vi samlar in dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som användare och för att förbättra din upplevelse med våra tjänster. Det kan inkludera att hantera medlemskap, leverera tjänster och kommunikation samt förbättra vår webbplats och tjänster.

 

4. Rättslig grund för behandling

  • Improverket behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR. Vi kan behandla dina uppgifter baserat på ditt samtycke, uppfyllande av avtal, rättslig skyldighet eller vårt berättigade intresse att tillhandahålla våra tjänster.

 

5. Dataskydd och säkerhet

  • Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller otillbörlig användning.

 

6. Dina rättigheter

  • Som användare har du rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter, korrigera felaktiga uppgifter, dra tillbaka samtycke, radera dina uppgifter och utöva andra rättigheter enligt gällande lagstiftning.

7. Datalagringspolicy

  • Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in för och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi raderar eller anonymiserar dina uppgifter när de inte längre är relevanta för dessa ändamål.

 

8. Ändringar i integritetspolicyn

  • Improverket kan uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Om det sker betydande förändringar kommer vi att meddela dig och uppdatera datumet för policyn.

 

9. Kontakta oss

  • Om du har frågor om vår integritetspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss på info@improverket.se

 

10. Delning av personuppgifter

  • Improverket försäkrar att vi aldrig säljer, hyr ut eller på annat sätt överför dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål eller något annat syfte som inte uttryckligen har godkänts av dig. Vi delar endast dina uppgifter med tredje parter i de fall där det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller uppfylla lagliga skyldigheter, såsom att samarbeta med myndigheter vid förfrågningar eller utredningar.

 

Avslutande ord

Denna integritetspolicy är avsedd att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter på Improverket. Vi rekommenderar att du noggrant läser och förstår policyn. Genom att använda våra tjänster och webbplats samtycker du till villkoren som beskrivs i denna policy.

 

Ha en strålande dag ✨

Datum för senaste uppdatering: 

22 November 2023